Прогресът не стои на едно място, напредъкът не е неподвижен, те вървят в крак с времето. В това отношение и измервателните уреди не стоят настрана с дистанционното отчитане.

Преди врееме беше необходимо да се дават показания на измервателните уреди веднъж месечно и да се отнасят до ведомствения център. Днес можем да забравим за това, тъй като устройствата от ново поколение са оборудвани със сензори. Те обработват и предават всички данни директно в центъра за сетълмент, като го правят вместо нас.

С какво е полезно нововъведението?

Улесняването на процеса на вземане на данни от разходомера и предаване на показанията им се оказа търсена услуга за много граждани. На помощ идват водомери с импулсни сензори и системи за автоматично събиране и предаване на данни, дистанционно отчитане на водомери.

Ако в къщата са инсталирани измервателни уреди с дистанционно отчитане на показанията на водомерите, тогава процесът на прехвърляне на информация от потребителя към доставчика може да бъде напълно автоматизиран. Това не само позволява значително да се намали вероятността от различни злоупотреби. То също така значително улеснява процеса на експлоатация на измервателни устройства.

Какво е това  дистанционното отчитане на водомери и как работи?

Има много видове водомери, които Ви позволяват да предавате показания от разстояние. Най-простите пасивни броячи с дистанционно отчитане с импулсен изход съдържат тръстиков превключвател и магнит, монтиран на движещата се част на механизма. Всеки път, когато мине, близо до сензора се генерира импулс с нисък ток, съответстващ на определена скорост на потока.

За получаване на тези импулси се използва специален модул за приемане, който улавя тези сигнали и ги преобразува във форма, удобна за четене или предаване. В най-простата версия тези устройства са поставени на стълбището, което осигурява удобна проверка на показанията на измервателните уреди. Това решава проблема с фалшивите показания.

По-усъвършенстваните версии на модулите, извършващи дистанционно отчитане на водомерите позволяват предаване на показания по радио канал към Интернет или към външни устройства. Това улеснява организирането на редовното предаване на показанията от всички измервателни уреди в къщата.

Дистанционното отчитане на водомери