Да бъдеш електротехник е квалифициран занаят, който постоянно се търси. Когато знаете как да работите с електричество, можете да намерите работа в жилищни, промишлени и търговски области и да се специализирате в работа върху различни видове електрически обекти.

Разбирането на наличните възможности за работа в областта на електричеството може да бъде чудесен начин да се подготвите за този тип кариера.

Какво е електротехник

Електротехникът е търговец, който инсталира, ремонтира или поддържа кабелни системи в машини, сгради или други предмети. Те работят на различни места, като:

  • училища
  • Фабрики
  • Строежи
  • Бизнеси
  • домове

Някои електротехници може да са независими изпълнители и да изпълняват работата си за много клиенти. Други може да са служители в една фирма и да вършат работата си на един тип работни места. Например, инсталатор на линия за телефонна компания работи само по телефонни линии за своя работодател.

Работна среда

Работната среда на електротехниците може да варира в зависимост от тяхната специалност и изисквания за работа. Ето няколко примера:

  • Жилищни електротехници: Тези електротехници обикновено работят в домове, апартаменти и други жилищни сгради. Те често работят на закрито и могат да се катерят по стълби или да работят в малки пространства като тавани или места за обхождане.
  • Търговски електротехници: Търговските служители работят в предприятия, училища, болници и други търговски сгради. Те могат да работят на големи електрически системи като осветление, отопление и охлаждане и могат да работят на височини или в затворени пространства.
  • Индустриални електротехници: Индустриалните електротехници работят във фабрики и производствени предприятия и могат да работят с тежки машини и оборудване. Те могат също да работят в шумна или мръсна среда и може да се наложи да носят предпазни средства като каски и предпазни очила.
  • Електротехници по поддръжката: Този тип електротехници работят в различни условия като болници, хотели и офис сгради. Тяхната работа е да поддържат и ремонтират съществуващи електрически системи и оборудване. Те могат да работят сами или като част от екип и често работят извън редовното работно време.
Каква е работната среда на електротехник