Защо тактиката изграждане на връзки остава важна?

Наистина ли обратната връзка е един от основните фактори на Google в техния алгоритъм? Да, тактиката за изграждане на връзки все още остава на върха със съдържание. Алгоритмите на Google остават невероятно динамични, включвайки стотици вектори и съображения за всяко отделно търсене. Колкото и сложни да стават търсачките, те все още ще разчитат на потребители и трети страни, за да им помогнат да определят какво съдържание се счита за полезно за потребителите. Връзките помагат на търсачките да преодолеят тази празнина.

Освен предимствата на алгоритмите, обратните връзки служат за функционални цели за вашия уебсайт:

  • Осигурява реферален трафик
  • Индексира осиротели или изолирани страници
  • Допринася стойност на страницата за читателите
  • Служи като цитат за изследване
  • Изгражда взаимоотношения в съществуващата ви индустрия

Наистина изграждането на връзки трябва да служи като продължение на ефективна маркетингова кампания за съдържание. Когато публикувате ново съдържание на уебсайта си, трябва също да създадете връзки към страницата. Точно както платените медии могат да помогнат за увеличаване на трафика към целева страница, така и връзката от популярен уебсайт може да помогне. В крайна сметка и двете служат като реклама на тази страница, само една практика е безплатна.

Съображения за изграждане на връзки

Инструментите за проучване на конкуренти като SEMrush и Spyfu предоставят съкровищница от важна информация за връзките. Тези инструменти, както и други, които не се фокусират конкретно върху обратни връзки,  предоставят представа за качеството и количеството на връзките, сочещи към всеки уебсайт, който искате да анализирате.

Важно е да разберете, че не всички връзки са еднакви. Само защото връзката сочи към уебсайт на конкурент сама по себе си не оправдава стратегия за придобиването му. Всъщност, въз основа на вашия анализ на връзката може да заключите, че връзката трябва да се избягва. Пренебрегвайки добавянето на атрибут „nofollow“ за секунда, е доста очевидно, когато обратната връзка е от авторитетен източник или спам.

Работа с SEO специалисти

Като цяло SEO специалистите търсят препратки, които са авторитетни и подходящи. Определянето на правомощия може да се основава на наскоро актуализираната метрика за авторитет на домейн на Moz. Можете и да разгледате специфични показатели, свързани с конкретен уебсайт, като общ трафик, стойност на трафика, брой нови уникални посетители, общ брой препращащи домейни към този уебсайт и т.н.

По отношение на изграждането на връзки, броят на уникалните препращащи домейни обикновено е по-важен от гледна точка на алгоритъма, отколкото самият брой препратки, сочещи към вашия сайт. Но и двете са ценни за разглеждане при анализиране на връзки.

В по-голямата си част голяма част от препратките Ви ще се генерират естествено, докато вашият уебсайт остарява и други уебсайтове се свързват с вашето вечнозелено съдържание. Имайте предвид, че ефективното SEO изисква да създавате ново качествено съдържание постоянно във времето. Създаването на висококачествено съдържание си заслужава вашето внимание и инвестиция.

Изграждане на връзки – сигурен начин за популяризиране на бизнеса