Инструменти за набиране на персонал.

Инструментариумът на служителя на отдела за човешки ресурси за подбор на персонал е доста обширен: често се използват един или два метода за набиране на служители. Но това набиране на персонал за някои позиции изисква увеличаване на броя на методите за постигане на резултати.

Основни инструменти за набиране на персонал:

  1. Оценяване на кандидата по автобиографията му.
  2. Различни видове интервюиране:

традиционното интервю помага да се разбере доколко кандидатът е потопен в професията; интервю за проект демонстрира уменията на специалиста и неговия подход към решаването на определени проблеми;

Интервюто за „мозъчен тестер“ включва кандидатът да решава логически задачи; структурирано интервю се провежда във формат въпроси и отговори;

стрес интервю тества реакцията на кандидата към трудни въпроси; провежда се провокативно интервю с цел идентифициране и оценка на реакцията на кандидата към новината, че не е назначен на позицията;

Провежда се техническо интервю, за да се идентифицират силните и слабите страни на кандидата.

Тестиране

Позволява ви да идентифицирате личните качества на кандидата за позицията и нивото на неговите знания.

  1. Център за оценка

С помощта на този инструмент можете да анализирате поведението на кандидатите в реални условия. При липса на възможност за потапяне на кандидата в работния процес се симулира ситуация, за да се разбере дали кандидатът е подходящ за позицията и дали ще може да се интегрира в корпоративната култура.

  1. Соционика

Дава възможност да се разбере дали дадена позиция е подходяща за кандидата.

  1. Анализ на социалните мрежи на кандидата

Дава разбиране за насоките на служителя и помага да се види начина му на мислене.

Принципи на подбор на персонал

Законът установява следните принципи за подбор на персонал:

равенство на кандидатите (изключване на дискриминация по определени принципи); обективност при оценката на работата и личните качества на кандидата.

Фирмите обаче имат право да предложат свои собствени изисквания при подбора на персонал, които не нарушават закона.

Инструменти за набиране на персонал