Проблемът с отработените вредни емисии, които се изхвърлят от автомобилите е довел до бързи съвременни решения. Катализаторите на бензиновите двигатели са изключително ефективни и не са много скъпи, тук въпросът е решен. При дизеловите двигатели този въпрос стои по друг начин. За разлика от катализаторите, където при преминаването през тях с висока температура отработените газове взаимодействат с повърхностния слой и вредните емисии се преобразуват в безвредни, при дизеловите двигатели тази оптимална среда за протичането на процеса се постига по-трудно. Едновременно с икономията на гориво, за сметка на по-малкия разход, в атмосферата се изхвърлят повече вредни вещества, саждите са едни от тях и именно те стоят в основата на проблема. Производителите на дизелови двигатели разработват т.н. „филтър за твърди частици“ DPF /Diesel Particulate Filter)/ или FAP /Filtre à Particules/.

Когато двигателят работи на ниски обороти, отработените газове на входа на филтъра-катализатор имат много по-ниска температура от тази, която е необходима за да се изгорят саждите. Постепенно те се натрупват и това довежда до отрицателни последици както на двигателя, така и за околната среда.

Съществуват два начина за почистване на филтъра за твърди частици:

  • Пасивна регенерация

и

  • Активна регенерация

Пасивната регенерация протича при температура на постъпващите газове във филтъра 350 градуса. За да бъде ефективен филтърът, е необходимо да се поддържа постоянна скорост поне 60–80км в час.

В  условията на шофирането в града е невъзможно да се поддържа тази скорост и съответно самопочистването на филтъра не може да се осъществи и той постепенно се задръства.

В този случай се прилага активната регенерация.

Датчиците подават информация към блока на управление на двигателя за протичането на процеса на пречистване на отработените газове, т.е. при задръстването на филтъра за твърди частици светва сигнална лампа на таблото на автомобила –„Check Engine”. Toва, което можем да предприемем е да изкараме автомобила извън града и да го покараме 20-тина минути с по-висока постоянна скорост, например на магистрала, за да се задейства режимът за сапопочистване. В случай, че сигналната лампа продължи да свети, е необходимо да закарате автомобила в оторизиран сервиз за извършване на диагностика и ремонт.

Какво представлява филтъра за твърди частици DPF / FAP?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *