MGA е задълбочена, когато трябва да реши кои кандидати отговарят на критериите за лицензиране при онлайн хазарт. Процесът на проверка се смята за вдъхновяваща вяра в играчите по целия свят – думата на MGA, че на оператора може да се има доверие, е толкова добра, колкото злато.

Годност и правилна проверка при онлайн хазарт

На първия етап MGA оценява цялата информация за клиента относно финансите и управлението на неговия бизнес. MGA провежда разследвания с международни регулаторни органи и правоприлагащи органи. Битието на акционерите и ключовите лица се проучва и проверява.

Проверка на бизнес планиране

След като приложението премине проверката за годност и правилност, MGA извършва подробна и задълбочена проверка на бизнес плана на кандидата, включително неща като маркетинг, човешки ресурси, прогноза за дейността и финансови перспективи.

Проверка на оперативните и нормативните изисквания

След като се установи надеждността на кандидата и осъществимостта на бизнеса, MGA проучва документи за учредяване, вертикали, срокове и условия, политики и процедури и т.н.

MGA проверява финансовите резерви на кандидата. Необходимият размер на внесения акционерен капитал зависи от вида на лиценза:

  • Тип 1 — 100 000 евро
  • Тип 2 — 100 000 евро
  • Тип 3 — 40 000 евро
  • Тип 4 — 40 000 евро

Лиценз получателите носят отговорност за дялов капитал на лиценз, ограничен до 240 000 евро.

Преглед на системата

След приключване на първите три етапа, кандидатът се уведомява, че приложението му е одобрено и той е поканен да „внедри операцията в техническа среда“ и квалифициран системен одитор, предварително одобрен от MGA и избран от оператора, ще извършете одит на системата, който ще провери дали казиното работи, както е предложено в приложението. Казиното трябва да работи почти идентично с очертания бизнес план и ако това не стане, кандидатът ще трябва да подаде отново своята кандидатура. След като процесите бъдат сертифицирани, кандидатът получава 10-годишен лиценз.

В рамките на 90 дни след пускането в експлоатация операторът трябва да има одитор за съответствие, признат от MGA, който да прегледа проекта.

Ако искате да научите повече, можете да го направите на английски език, като последвате линка тук!

Как се получава лиценз в Малта/ license Malta?