Кранове за контейнери видове, полезна информация от експертите за контейнери – konteineri.net

Кранове за контейнери видове

По начина на окачването на хвата са два типа – с твърдо (колонно) – негъвкаво (въжено) – окачване.

При крановете с твърдо окачване (безконзолно (а) и двуконзолно (б)) хватът е закрепен към твърда колона, движеща се нагоре и надолу (чрез въжен подемен механизъм) по водачи, мон­тирани на въртяща се платформа на количката. Колоната може да се наклонява двустранно до 7,5°, а хватьт до 5°. Тези кранове обикновено имат по-големи скорости, осигуряват по-бързо и по-точно хващане и оставяне на контейнера, тъй като няма разлюляване, както при кранове с гъвкаво окачване, но са по-скъпи и с по-голяма собствена маса.

Крановете с гъвкаво окачване на хвата – имат по-широко разпространение. При равни други условия техният работен цикъл е с по-голяма продължителност, вследствие по-голямото разлю­ляване на контейнера, но те са по-леки, с по-опростена конструкция и по-евтини. Главните греди 1 и опорите 2 са с кутиеобразно сечение. Количката 3 е стояща с четири индивидуално задвижвани ходови колела. На нея се разполагат: двубарабанен синхронизиран подемен механизъм с ролкова система за простран­ствено (четириточково) окачване на спредера; механизъм за пътуване, наклоняване (евентуално за въртене) на спредера и за гасене на разлюляването на товара; ог­раничите­ли на ра­ботните движения и на товароподемността; електроблокировка на спредера; хидросистема; част от електрообзавеждането за управление.

Обикновено кранът опира на четири ходови механизма 4, всеки от които има по две задвижвани балаисьорни колички. Спредерът 5 най-често е телескопичен с автономно хидравлично задвижване. Кранът има противоветров релсов хват с ръчно и автоматично задействане. Подемният механизъм и механизмът за пътуване на крана и количката са с микроскорости.

Гарови КП

В гаровите КП в нашата страна се използват двугредови козлови кранове без конзоли, с товароподемност на хвата 300 kN отвор 25 и 30 m, скорост на повдигане на товара 9,6 m/min (минимална 0,9 m/min), на движение на количката 37 m/min, а на крана 50 m/min. Общата инсталирана мощност е 155 kW. Те са с тиристорно управление и електронен ограничител на товароподемността. На­маляването на разлюляването в направление на движение на количката е чрез система от стабилизиращи въжета, а в направление на движение на крана – чрез демпфериращо устройство, състоящо се от две допълнителни въжета свър­зани с барабани с пружинно задвижване.

Съоръжени са с хватове с изменяща се дължина за контейнери 1C и 1D (чрез въртяща се в хоризонтална равнина конзоли), с електрохидравлично задвижване, с гредови ТХП за 1А, за дефор­мирани контейнери и за единични тежки товари. Осигуряват завъртане на кон­тейнера до ±5° в хоризонтална равнина и подреждане в три реда по височина. Денонощната им производителност достига до 350 контейнера.

Още интересна и полезна информация, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО

Кранове за контейнери видове