По какво се различава ръчно рисуваната икона от картината? Това е, когато обектите, които са по-далеч от зрителя, изглеждат по-големи от обектите на преден план. Всички линии на перспектива на ръчно рисуваната икона не отиват дълбоко, а напротив, надхвърлят изображението. Така поклонникът става фокусът на тази перспектива и изглежда, че не ти гледаш светеца, а той теб.

По какво се различава ръчно рисуваната икона от картината?

В светските образи това практически не се случва, поради което се губи важна характеристика – проникването. Такава икона може да предизвика емоции, но според каноните е забранено да се общува чрез емоции. Молитвата трябва да идва от сърцето, да бъде трезва и изчистена от емоционалния компонент.

Друга особеност на иконописта е йерархичното подчинение. Може би сте забелязали, че във всички храмове са изписвани в строг ред. На купола – Христос и Троицата, а след това, слизайки надолу, – ангели, апостоли, мъченици и сцени от историята. Всичко е подчинено на определена схема.

Картините се създават по желание и нагласа на художника, под влияние на времето и ситуацията в света. Всяка картина носи отпечатъка на личността на художника. Иконописецът пък не внася нищо в ръчно рисуваната икона от своя поглед към света. Само светогледът на Църквата. Той става, така да се каже, водач от Църквата към хората.

Няколко други отличителни черти на иконите:

-Те нямат външен източник на светлина. Цялата светлина идва отвътре, от фигури и лица, от дълбините на тяхната свята същност.

-По тях няма следи от време. Всички събития се случват по едно и също време. На една икона можете да видите изображения на различни събития, случили се по различно време. Така се предава съпричастността на иконата към вечността.

-Всички цветове имат символично значение. Така например червено – жертва или кралска власт, черно – силите на злото и т.н.

Всички тези характеристики са характерни за ръчно рисуваните икони и практически не се срещат в картините.

По какво се различава ръчно рисуваната икона от картината? – 2 част