Как да се грижите за вашата септична система?

Поддръжката на септична система не е сложна и не е необходимо да бъде скъпа. Поддръжката се свежда до четири ключови елемента:

 • Проверявайте и помпайте често
 • Използвайте водата ефективно
 • Правилно изхвърляйте отпадъците
 • Поддържайте вашето дренажно поле

 

Проверявайте и изпомпвайте често

Средната домакинска септична система трябва да се проверява поне на всеки три години от специалист по септични услуги. Домакинските септични ями обикновено се изпомпват на всеки три до пет години. Алтернативните системи с електрически поплавъчни превключватели, помпи или механични компоненти трябва да се проверяват по-често, обикновено веднъж годишно. Договорът за обслужване е важен, тъй като алтернативните системи имат механизирани части.

 

Това са основните фактори, които влияят на това колко често да изпомпвате вашата септична система:

 • Размер на домакинството
 • Общо генерирани отпадъчни води
 • Обем на твърди вещества в отпадъчни води
 • Размер на септичната яма

 

 

Използвайте водата ефективно

Средното използване на вода на закрито в типичен еднофамилен дом може да достигне до 70 галона на човек на ден. Само една пропускаща или работеща тоалетна може да добави до 200 галона вода на ден.

Цялата вода, която едно домакинство изпраща по тръбите, завършва в неговата септична система. Колкото повече вода спестява домакинството, толкова по-малко вода навлиза в септичната система. Ефективното използване на водата подобрява работата на септичната система и намалява риска от неизправности.

 

 

Правилно изхвърляйте отпадъците

Независимо дали го изхвърляте в тоалетната, смилате го в кофата за боклук или го изсипвате в мивката, душа или ваната, всичко, което отива в канализацията, завършва във вашата септична система. Това, което отива в канализацията, влияе върху това колко добре работи вашата септична система.

 

 

Тоалетните не са кофи за боклук!

 

Вашата септична система не е кофа за боклук. Едно лесно правило е да не изхвърляте нищо освен човешки отпадъци и тоалетна хартия. Никога не промивайте:

 • Готварска мазнина или олио
 • Кърпички без възможност за отмиване, като бебешки кърпички или други мокри кърпички
 • Фотографски решения
 • Продукти за женска хигиена
 • Презервативи
 • Конец за зъби
 • Пелени
 • Фасове от цигари
 • Утайка от кафе
 • Котешка тоалетна
 • Хартиени кърпи
 • Фармацевтични продукти
 • Домакински химикали като бензин, масло, пестициди, антифриз и боя или разредители за боя

 

 

Поддържайте и пазете вашето дренажно поле

Вашето дренажно поле – компонент от вашата септична система, който премахва замърсителите от течността, която излиза от вашата септична яма – е важна част от вашата яма. Ето няколко неща, които трябва да направите, за да го поддържате:

 • Паркиране: Не паркирайте и не шофирайте върху вашето дренажно поле.
 • Засаждане: Засадете дървета на подходящо разстояние от вашето дренажно поле, за да предпазите корените от прорастване във вашата септична система. Специалист по септични услуги може да ви посъветва за правилното разстояние в зависимост от вашата септична яма и ландшафта.
 • Поставяне: Дръжте покривните дренажи, картерни помпи и други дренажни системи за дъждовна вода далече от вашата дренажна зона. Излишната вода забавя или спира процеса на пречистване на отпадъчните води.

 

Септична система: Грижи и поддръжка