Ситуационно интервю при подбор на персонал. Всички подобни случаи при извършване на подбор на персонал могат да бъдат разделени на три групи:

Ситуационно интервю при подбор на персонал

Казуси за тестване на специфични умения

Случаи за тестване на стойности и изгледи

Казуси за тестване на модели на поведение и личностни качества

Проективно интервю при подбор на персонал. Същността тук е в специалната конструкция на въпросите. Предлага се да се оценява не себе си, а други хора. Методологията се основава на факта, че хората проектират своите нагласи и преживявания върху други хора и ситуации. Трябва да се спазват няколко правила:

Въпросите се задават бързо, кандидатът отговаря на първото нещо, което му хрумне. Възможно е дори да има няколко варианта. Но първият отговор е по-важен;

Въпросите са насочени към оценка на други хора или техните действия. Това прави кандидата по-спокоен, а вие намалявате риска от получаване на социално желани отговори;

Задават се само отворени въпроси, т.е. започват с въпросителна дума „как, къде, какво, защо“, които изискват подробни отговори;

Когато провеждате интервю при подбор на персонал, опитайте се да задавате разнообразни въпроси и не ги обединявайте в тематични групи.

Използвайте т.н. Бизнес игра при подбора Ви на персонал. Описвате реална ситуация, с която може да се сблъска бъдещ служител. Дава се описание на външната среда, средата във фирмата и последователността на събитията. В резултат на това се формира проблем и неговите условия, които кандидатът трябва да реши. Деловата игра протича под формата на преговори. Например връзка между клиент и служител или подчинен и служител. По този начин можете да оцените вашите умения за преговори, позиция в преговорите, аналитични способности и много други умения, включително професионални познания.

Струва си да се разбере, че по време на подбора на персонал е по-добре да се използва комбинация от различни методи, за да се получи по-обективна оценка на кандидата.

  1. Окончателен подбор на кандидатите при подбор на персонал.

Само след интервюта с всички кандидати най-добрите от тях могат да бъдат представени на клиента. Необходимо е да можете да обосновете избора си, защо точно тези кандидати са представени, какви са техните предимства, какви са рисковете.

Ситуационно интервю при подбор на персонал – продължение