Химикали, които се използват за почистване на септичните ями

Следните видове химични препарати се използват за почистване на открити резервоари за съхранение и септични ями:
  • Химикали за почистване на амониева сол. Препаратите съдържат азот в четиривалентна активна форма. Те интензивно разтварят органичните вещества, премахват неприятните миризми. В същото време те са много токсични. Ето защо едно от основните условия за задачата как да почистите септичната яма с амониеви соли е отдалеченото местоположение на селската тоалетна от жилищни сгради (в идеалния случай най-малко 15-20 м от къщата).

За почистване на канализационната яма е подходящо да се направи вакуумно изпомпване.

  • Нитратни окислители (азотни торове). В сравнение с други химикали, това е най-щадящият вариант. Нитратните съединения разлагат всяка органична материя, премахват миризмата и резултатът от тяхната работа може да се използва като тор. Минус окислители – висока цена. При контакт с метала на комуникациите и електрическата помпа на септичната яма те образуват сол на повърхността, което може да доведе до прекомерно разрастване на тръбите и повреда на устройството.

Биологични методи за почистване на септичните ями:

В арсенала от биологични и химични препарати има важни предимства: те са екологични, ефективни и безвредни за електрическата помпа на септичната яма. Биологичните продукти намаляват обема на оттичащите маси и премахват миризмата. Резултатът от работата е безвредно вещество, подходящо за торене на градински растения. Те не реагират с метал, бетон и други повърхности. Поради това те се използват безопасно за почистване на септична яма Topas и подобни автономни станции.

Видове химични препарати:

Методът на почистване се нарича бактериално-ензимен. Биологичните продукти имат формата на прах и се състоят от култивирани (лабораторно отгледани) бактерии от два вида:

  • Аеробни препарати. Микроорганизмите се нуждаят от кислород, така че разграждат отпадъците само на повърхността. Септичните ями, използващи компресор, повишават ефективността на аеробите.
  • Анаеробни препарати. Те работят без достъп до кислород (не се нуждаят от него), разлагат органичната материя в целия обем. Те са подходящи за помийни ями, но се използват и в септични ями.
Накратко за основното при почистването на септичните ями

Затлачването се развива във всички пречиствателни системи; това се случва по различни причини. Външен признак за натрупване на утайка е бързото пълнене на резервоара за отпадъци и честото изпомпване.

За да разрешите проблема, трябва да определите причината за блокиране. На първия етап се призовават канализацията за изпомпване на септичната яма. Останалата утайка се отстранява от дъното и стените механично. Можете да разложите гъста утайка с помощта на химически или биологични препарати.

За да се предотврати повторното замърсяване, се извършват превантивни мерки. Най-ефективният метод е биологичният. Ако причината за затлачването е прекомерната употреба на домакински химикали, съдържащи хлор, тя е допълнително ограничена.

 

 

Химични препарати за почистване на септични ями