Връзки с човешките ресурси с други отдели. За да изпълняват ефективно функциите си, отделът за персонал трябва постоянно и тясно да взаимодейства с други отдели на предприятието:

 Взаимодействие с организацията счетоводство

Отделът за персонал взаимодейства със счетоводния отдел на организацията за решаване на въпроси, свързани с възнаграждението.

Така че в счетоводния отдел на организацията отделът за персонал представя документи и копия на заповеди за уволнение, допускане до работа, командировки, ваканции, възнаграждения или неустойки за служителите.

 Взаимодействие с правния отдел

Юридическият отдел предоставя на персонала на кадровия отдел информация за последните промени в действащото законодателство и предоставя цялостна правна помощ.

 Взаимодействие на човешките ресурси с други отдели

По кадрови въпроси отделът Човешки ресурси постоянно взаимодейства с всички структурни подразделения на компанията.

Можете да потърсите нашите услуги. Обадете  ни се.  Телефон за връзка с нас: +359 882 240 381:

Фирма UpSkill. Адресът ни е: София,  жк. Манастирски ливади, бул. България 111, сграда А, етаж 4.

 

Какви са работните отговорности на Човешки ресурси

В момента е одобрен и влязъл в сила професионалният стандарт „Специалист по управление на персонала”. Този прфесионален стандарт съдържа описание и характеристика на функциите, включени в дейностите по управление на персонала, въз основа на които могат да бъдат формулирани изисквания за работа към конкретни специалисти.

Квалификационният указател на длъжностите на ръководители, специалисти и други служители също е в сила.

Той съдържа квалификационни характеристики, предназначени за правилния подбор, настаняване и използване на служителите, осигурявайки единство при определяне на функциите за работа на служителите и квалификационните изисквания към тях. Тези документи са основа за определяне функциите и задълженията на отдела за персонал и за определяне на квалификационните изисквания към служителите в обслужването.

Като цяло служебните задължения могат да бъдат разделени на отделни функции:

Поддържане на документация за счетоводството и движението на персонала: регистрация на приемане, трансфери, уволнения, отпуск, командировка в командировки, дисциплинарни производства;

Формиране и управление на лични досиета на служителите; поддържане и съхранение на работни книжки; поддържане на график за време;

отчитане на предоставянето на ваканции за персонал, наблюдение на съставянето и спазването на графиците за редовни ваканции;

счетоводство, проверка на правилността на регистрацията на удостоверения за инвалидност предоставяне на информация за настоящата и миналата работна дейност на служителите.

Връзки с човешките ресурси с други отдели

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *