Какви са критериите за подбор на огнезащитни бои?

На първо място, е необходимо да се реши какви дизайни на носещата рамка на сградите, довършителни елементи; участъци от тръбопроводи, канали на инженерни системи, комуникации за поддържане на живота на съоръжения, кабелни трасета трябва да бъдат покрити с огнезащитни бои в съответствие със стандартите за пожарна безопасност; и от какви материали са направени. Само въз основа на такива първоначални данни ще бъде възможно да се започне подбор на огнезащитни бои подходящи за дадена ситуация видове огнезащитни бои. Те се предлагат на пазара в значителен асортимент от десетки компании-производители.

Ръководителите, отговорни за пожарната безопасност на съоръженията, не трябва да разчитат на собствените си познания по този специфичен въпрос. Той изисква опит, а да се свързват със специалистите на проектантските организации; предприятия, предоставящи противопожарни услуги, по-специално по силата на споразумение за аутсорсинг за пожарна безопасност.

Огнезащитните бои за метални или дървени дограма са бързо втвърдяващи се течни материали. Те съдържат компоненти, които са устойчиви на високи температури. В допълнение към основата, продуктът съдържа багрила и специални добавки, които подобряват производителността.

Огнезащитна боя за метал

Защо е необходима противопожарна защита на метални конструкции?

Един от основните принципи, които трябва да се спазват при изграждането на сгради и конструкции, е безопасността, включително пожарната. Неговите изисквания трябва да се отнасят и за метални конструкции, които, въпреки че не принадлежат към запалими или запалими материали, въпреки това са склонни да бъдат изложени на високи температури. В резултат на това съществува опасност от загуба на здравина на метала. Това може да доведе до разрушаване на цялата или част от конструкцията.

Също така металът се характеризира с такова физическо свойство като топлопроводимост, което ще допринесе за бързото разпространение на пламъка.

За да не се случи това, е необходима противопожарна защита на метални конструкции. Под него се разбира набор от мерки, предприети за намаляване или пълно премахване на риска от пожар, както и промени в свойствата на метала в случай на пожар.

Правилно извършената противопожарна защита на метални конструкции ще помогне да спечелите време за евакуация на хора от територията на запалим обект преди възможното му срутване. По този начин ще спаси повече от дузина живота.

 

Препоръки и критерии за подбор на огнезащитни бои