Основни стъпки при съставянето на строителен план

Как се прави строителен план? Всеки строителен проект е уникален. Строителните проекти са временни и линейни, но следват същия стил на работа. Различните начини на комуникация представят различни очаквания. Когато имаме работа с екип, който временно се е събрал, за да завърши даден проект, стратегическият план става все по-важен.

По-долу са стъпките, които се предприемат, за да се направи строителен план.

ПОСВЕЩЕНИЕТО

Това е първата стъпка, в която преценяваме идеята и осъществимостта на проекта. Това е концептуалният етап, в който идентифицираме целите на проекта.

  • РАБОТНИ ЗАДАЧИ

Следващата стъпка в планирането е очертаване на дейностите, необходими за завършване на даден проект. След това тези дейности се разделят на поддейности, за да имате подробна представа за проекта.

  • МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ

Материалните ресурси варират в зависимост от местоположението и обхвата на проекта. За да измери точно материалните ресурси, ръководителят на проекта трябва да компенсира фактори като загуба и разпиляване. Към материалните ресурси се добавя крайна норма за непредвидени разходи, за да се избегне недостиг по време на строителството.

  • ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Оценката на труда е предизвикателна част от планирането на ресурсите. Недостигът на работна ръка е по-труден за справяне в сравнение с недостигът на оборудване. Следователно в идеалния случай вие се нуждаете от правилния брой хора с правилните умения в точното време, за да избегнете колебания в работната сила. След оценката на необходимите материални и трудови ресурси, следващата стъпка е последователността на дейностите. При оценката на трудовите ресурси ще трябва също да вземете решение за екипа и да определите кой ще ръководи и изпълнява плановете.

ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ

След като изчислите всички необходими ресурси, следващата стъпка е оценката на разходите. Оценка на разходите за всички ресурси, необходими за проекта, и след това изчислява общия бюджет на проекта. Когато проектът е в движение, оценките на разходите се използват, за да се прецени дали проектът е в рамките на бюджета. Ако първоначалната оценка на разходите е твърде висока, заинтересованите страни могат да решат да намалят мащаба на проекта и да поберат това, което могат да си позволят.

  • ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ГРАФИК

Ръководителят на проекта трябва да определи реда, в който дейностите трябва да бъдат завършени. Това изглежда малка задача, но е от съществено значение. Неправилната последователност на дейностите води до загуба на ресурси и скъпи забавяния на проекти.

Както можете да видите по-горе, процесът на планиране на строителството е сложно начинание, но не е необходимо да бъде прекалено сложен. Можете да картографирате всичко, като задачи и крайни срокове, и да ги организирате с помощта на мощни инструменти като диаграмата на Гант.

РЕЗЮМЕ

Планът за строителство поддържа всички заинтересовани страни в проекта от предварителната фаза на изграждането до приключването на проекта. Следователно можете да вземате по-добре информирани решения, които да привличат вашите проекти навреме и бюджет.

Използването на техники за изграждане, като например метода на критичния път, ви помага да планирате, улавяте и управлявате вашите ресурси, което позволява на вашия екип да работи ефективно. Строителният план ще ви даде видимост в реално време за напредъка на вашия проект. С яснота в строителния план е лесно да се изпълни голяма част от работата по проекта бързо.

 

Строителен план – изготвяне, изпълнение и оценка